Havalandırma

Havalandırma

Bilhassa endüstriyel çalışma ortamlarında bulunan kapalı mekanların havasını değiştirmek amacıyla çeşitli yöntem ve araçların kullanılmasına havalandırma denir.Yaşam alanında yer alan kirli havayı temizlerken diğer yandan ise biriken gazların tahliye edilmesini sağlar. İnsanlar için sağlıklı hava ortamı sağlar.

Kötü kokuları vakumlayarak tahliye eder ve ortama bol miktarda oksijen girmesini sağlar. Doğal yolla dışarıdaki havanın içerideki havayla değişmesini sağlanamadığı durumlarda ise yapay yollarla mekanik araçlarla ortamın sağlıklı bir nefes alma alanına dönüşmesini sağlar.

Mekanik yollarla havalandırma, kapalı bölmelerdeki temiz havayı emen havalandırma fanlarları ile gerçekleştirilmektedir.

Endüstriyel bir fabrika da ya da ofislerde, ha keza bir binada yaşıyor ve çalışıyorsunuz. Bu nedenle modern yaşamınızın çoğunluğu için açık alanda olacak biçimde dışarıda değilsiniz. Yaşam koşulunuz gereği zamanınızın çoğuyla çevrelenmiş havanın, kirleticilerden ve istenmeyen parçacıklardan kurtulmak için geri dönüştürülmesi ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.

Bu hava değişimi en etkili biçimde nasıl olur?

Soluduğumuz havadaki sağlıklı ve zararlı maddelerden arınmış kalmak için neye güveniyoruz? Havalandırma, dış havanın bir binaya ya da bir odaya taşınması sayesinde kirli havanın tahliye edilerek gelen temi havanın bina ya da oda içinde dağıtılmasıdır. Binalardaki havalandırmanın asıl amacı, mevcutta yer alan kirleticileri seyreltip sonradan kirletici maddeleri çıkararak nefes almak için sağlıklı hava sağlamaktır. Endüstiyel kullanılan ticari alanlar için havasız yatak odalarından Sick Building Sendromuna kadar olan sorunları hafifletmeye yardımcı olur. Dışarıdan iç yaşam mahalline doğru istenilen oranda temiz hava ekler.
Havalandırma olmadan, muhtemelen rahatsız olursunuz ve akabinde sağlık sorunları sizi rahatsız eder. En iyi senaryoda, yaşadığınız bölümde temiz hava olmayacak, durgun ve rahatsız edici ve çok kötü durumda olacak, ortamınız insanları hasta eden toksinleri ve kirleticileri hapsedecek. Eski binalar, sızdıran kanallar ve zayıf yalıtımlı duvarlar, pencereler ve kapılar nedeniyle dış havaya daha duyarlıdır. Bu, temiz hava nedeniyle pozitif, ancak klimanız yaz aylarında daha fazla çalıştığında ve enerji kışın daha çok çalıştığında kaybedilen enerji verimliliği nedeniyle negatiftir.

Bina Havalandırma Sistemleri Nasıl Çalışır?

Bina havalandırmasının üç temel elemanı vardır – havalandırma oranı, hava akış yönü ve hava dağılımı veya hava akışı şekli.
Bir binayı havalandırmak için kullanılabilecek üç yöntem vardır – doğal, mekanik ve hibrit havalandırma.
Doğal kuvvetler, pencereleri, kapıları, güneş bacalarını, rüzgar kulelerini ve damlama vantilatörleri de dahil olmak üzere, amaca yönelik inşa açıklıkları aracılığıyla dış havayı yönlendirir. Binaların bu doğal havalandırması iklime, bina tasarımına ve insan davranışına bağlıdır. Fanlar mekanik havalandırma kaynağıdır. İhtiyaca özel olarak tasarlanıp kullanılmakta olan havalandırma fanları doğrudan pencere veya duvarlara monte edilebilir ya da bir odanın hava sürkülasyonu sağlamak için hava kanallarına monte edilebilir. Buna mukabil, dışarıdaki havadan ne kadar içeri alınacağı ve havanın kaynağı üzerinde daha fazla kontrol sağlar.
Mekanik havalandırma, yaşam ve çalışma alanlarınızda koku, aşırı nem ve partikül olarak kirleticilerin birikmesini önler. Mutfağınızdaki ve oturma odanızdaki aynı zamanda restoran mutfakları, spor salonları, soyunma odalarınız ve tuvaletler gibi ortak kullanım alanlarınızdan kötü kokuları uzaklaştırılabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir